ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ g2grich888 จะมีหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ตามที่บริษัทหรือตัวแทนเว็บไซต์ของเราได้ระบุเอาไว้สำหรับการเข้าถึง เว็บไซต์เราให้ลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อ่านข้อตกลงเงื่อนไขยอมรับข้อเสนอจากทางเราก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง รวมถึงการติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ ลงบนอุปกรณ์ของท่าน ตลอดจนไปถึงการสมัครสมาชิก โดยจะมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการโปรโมทโฆษณาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากตกลงจะถือว่าท่านได้รับข้อเสนอของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราสามารถส่งข้อความ sms, Line หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อการโฆษณาของทางเว็บไซต์เราได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านสามารถเลือกใช้งานบริการบนเว็บไซต์ g2grich888 ของเราได้ทุกบริการ การกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเว็บไซต์มีความเข้าใจตรงกันตามมาตรฐานสากลที่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน และทางเว็บไซต์ของเรานั้นมีจุดประสงค์หนึ่งเดียวในการให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์คือเพื่อสร้างความบันเทิงและสนุกสนานให้แก่ผู้ใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขเบื้องต้นทั้งหมดนี้ได้รับมาตรฐานเดียวกันกับสากลโลกคือ ข้อปฏิบัติและการใช้งานในด้านบริการต่าง ๆ ของ g2grich888 หากท่านตกลงยอมรับ ท่านจะสามารถใช้งานส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
 • เงื่อนไขในการเข้าใช้งานขั้นตอนแรก ผู้เล่นจะต้องยอมรับในการเลือกใช้บริการเว็บไซต์ g2grich888 ภายในการใช้งานทุกประเภท เกมสล็อตออนไลน์ การสมัครสมาชิก การทำธุรกรรมด้านการเงิน รวมถึงในด้านอื่น ๆ ที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ ซึ่งจะมีผลในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อทางเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ถือมอบกรรมสิทธิ์จะเลือกผูกมัดกับเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ข้อมูลต่าง ๆ ในการลงทะเบียนธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และยังรวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ตามที่กำหนด
 • ในการเข้าใช้งานตามข้อตกลง ผู้เล่นจะต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน ในการนำเสนอโปรโมชั่นหรือเครดิตฟรีต่าง ๆ จะมีเงื่อนไขควบคู่ หากไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับ ท่านสามารถเลือกไม่ใช้งานได้ทันที 
 • เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ หากคุณได้อ่านชัดเจนแล้ว จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ทันทีเมื่อท่านกดยอมรับข้อตกลงในการให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจของตัวท่านเอง และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของทางเว็บไซต์
 • เงื่อนไขจากทางเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไขได้ทุกกรณี จะมีผลทันทีหากผู้ใช้งานได้ชี้แจงรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในบริการด้านใด ท่านสามารถยกเลิกบริการนั้นได้ทันทีและจะต้องมีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของท่าน 
 • g2grich888 เป็นผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์จากค่ายชั้นนำทั่วโลก และถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทุกประการ โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายสากลโดยตรง

ข้อตกลงตามกฎหมายบังคับ 

 • ข้อตกลงของผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จุดประสงค์ในการใช้บริการ g2grich888 เพื่อเล่นเกมสล็อตออนไลน์ในการสร้างความสนุกและความบันเทิงเท่านั้น มิใช่เพื่อเป็นอาชีพในการสร้างรายได้
 • การเข้าใช้งานในเว็บไซต์ g2grich888 เป็นการเลือกเข้าใช้งานด้วยตนเองไม่ได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือถูกบังคับแต่อย่างใด 
 • ผู้ใช้บริการให้การยอมรับในการเลือกใช้งานของ g2grich888 และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามหลักแล้วเกมสล็อตออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบางประเทศ ซึ่งผู้ใช้งานต้องยินยอมว่าจะเลือกใช้งานต่อและพร้อมรับความเสี่ยงต่อการรับผิดชอบตัวเอง รวมทั้งตัดสินใจเองว่าการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันในเขตอำนาจที่อาศัยอยู่
 • หากมีการกระทำใดที่เสื่อมเสียต่อเว็บไซต์ g2grich888 หรือผิดต่อกฎและนโยบายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หรือเป็นภัยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานท่านอื่น โดยเป็นการยินยอมของผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ของเราจะดำเนินการระงับบัญชีของท่านในทันที 
 • ในระบบการฝากถอนเงิน ผู้ใช้งานจะต้องใช้บัญชีที่ตรงตามการสมัครกับทางเว็บไซต์เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหากไม่เป็นตามที่ข้อกำหนดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 • ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง และเงื่อนไขให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่เว็บไซต์กำหนดอย่างเหมาะสม โดยการพูดคุยประสานกับเจ้าหน้าที่ระหว่างเกิดปัญหา หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการใช้งาน ของท่านจะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎโดยทันที 
 • g2grich888 ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการผู้ใช้งานโดยขัดต่อกฎหมาย ที่บังคับใช้ในเขตอำนาจที่อาศัยอยู่ หากแต่ว่าผู้ใช้งานยืนยันที่จะใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา โดยรู้ว่ากำลังทำสิ่งที่ขัดต่อข้อกฎหมายและจะยอมรับผลที่แต่เพียงผู้เดียว และหากไม่สามารถยอมรับได้ จะต้องยกเลิกการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ มีผลในทันที

บทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนนโยบายและกฎ

 • ในระหว่างที่ท่านกำลังใช้งานด้านใดก็ตาม หากมีการกระทำที่ผิดปกติเกี่ยวกับการละเมิดกฎไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ดังที่ระบุไว้ในเบื้องต้น ทางเว็บไซต์ของเราขอใช้สิทธิ์ในการระงับบัญชี และเครดิตทั้งหมดเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะลงโทษตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาได้
 • หากเกิดการทำผิดกฎซ้ำไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ด้วยอำนาจและสิทธิ์ที่มีตามกฎหมาย เว็บไซต์เราจะทำการตรวจสอบอย่างแน่ชัดและทำการระงับบัญชีแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การพิจารณาในการตรวจสอบและลงโทษ การกระทำความผิดทุกครั้งไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม จะมีกรรมการผู้ตรวจสอบในด้านดังกล่าวโดยเฉพาะ และจะมีการแจ้งผลให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างรวดเร็ว

มาตรการป้องกันการฟอกเงิน

 • ทางเว็บไซต์ของเรามีทีมงานคอยตรวจสอบการทำธุรกรรมด้านการเงินของผู้ใช้งานทุกครั้ง หากมีการกระทำใดที่ดูเป็นการละเมิดหรือเข้าข่ายการฟอกเงิน บัญชีนั้นจะถูกระงับการใช้งานเพื่อรอการตรวจสอบ หากผิดต่อนโยบายการฟอกเงินจริงจะถูกระงับเงินและเครดิตทั้งหมดทันที โดยที่จะไม่สามารถขอยื่นอุทธรณ์ได้
 • หากมีการกระทำใดที่ผิดกฎร้ายแรงเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทางเว็บไซต์ของเราจะทำการระงับบัญชีนั้นอย่างถาวร และจะไม่มีการแก้ไขใด ๆ เกิดขึ้น เงินและเครดิตภายในบัญชีจะถูกดำเนินการอายัดในทันที รวมถึงไม่สามารถขอยื่นอุทธรณ์ได้
 • ในการตรวจสอบการฟอกเงินนั้น จะมาจากการเปิดบัญชีที่น่าสงสัยและการฝากเงินและถอนเงินที่ขัดแย้งกัน และเลือกใช้งานที่ผิดประเภทจากข้อมูลส่วนตัวแต่ละบุคคล ที่ระบุมาก่อนหน้านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้า
 • ในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างมากเกี่ยวกับเว็บเกมสล็อตออนไลน์ จึงทำให้มีการสุ่มเสี่ยงต่อบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อเว็บไซต์ของเราได้เข้ามากระทำผิดต่อ นโยบายในการฟอกเงิน ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม เราจะทำการส่งเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของประเทศที่อาศัยอยู่ทันที โดยทางเว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการฟอกเงินทั้งสิ้น

ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

 • ในเบื้องต้นการฝากถอนเงินผู้ใช้งานจะต้องใช้บัญชีเดียวกันกับที่สมัครสมาชิก และต้องทำรายการตรงตามบัญชีของทางเว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงผู้ไม่หวังดี หากมีการดำเนินธุรกรรมผ่านบัญชีที่ไม่ได้ระบุจากทางเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการของเรา ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการทำธุรกรรมของท่าน

 • ในการฝากเงินผู้ใช้งานจะต้องฝากผ่านบัญชีธุรกรรมของคุณ โดยจะไม่ใช่เงินที่มาจากการก่ออาชญากรรมหรือผิดกฎหมายและต้องได้มาอย่างถูกต้องเพื่อจะไม่มีผลกระทบที่ตามมาในภายหลัง หากเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือผิดกฎหมาย ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คุณสามารถทำรายการฝากถอนได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ g2grich888 เมื่อไรก็ได้ โดยตามข้อกำหนดคุณสามารถถอนไม่จำกัดเวลาสามารถทำธุรกรรมถอนเงินได้ตลอด 24 ชม. 
 • ในระบบการถอนเงินผ่านธุรกรรมทางออนไลน์ จะถอนสูงสุดต่อบิลอยู่ที่ 200,000 บาทเท่านั้น การใช้บริการบนเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับและเข้าใจในข้อกำหนดด้านธุรกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อย
 • การฝากเงินเพื่อรับโปรโมชั่นและโบนัส ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับโปรโมชั่นได้ตามที่ต้องการบนหน้าหลักของเว็บไซต์ g2grich888 และรับเงื่อนไขข้อตกลงตามที่กำหนดได้ หากไม่ต้องการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง ท่านสามารถยุติการใช้งานบริการจากทางเว็บไซต์ได้ทันที และทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

บทสรุป

g2grich888 เว็บเกมสล็อตออนไลน์ที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวและถูกต้องตามลิขสิทธิ์แท้รวมไปจนถึงการได้รับเอกสารรับรองทุกอย่างจากหน่วยงานตรวจสอบผู้ให้บริการเกมเดิมพัน ก่อนจะเข้าไปยังเว็บไซต์เพื่อเล่นเกม ขอแนะนำให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านและปฏิบัติตามข้อตกลง รวมไปจนถึงเงื่อนไขของทางเว็บไซต์อย่างครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีผลเสี่ยงต่อเว็บไซต์หรือบัญชีของท่านเอง และเว็บไซต์เปิดให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าถึงบริการทุกด้านได้มากยิ่งขึ้น ผ่านหน้าหลักของเว็บไซต์เพื่อทำรายการต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของเราอย่างถี่ถ้วน